Kilka słówO Kancelarii

Radca prawny

Ewa Kolasińska

Wspólnik kancelarii, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również absolwentką stosunków międzynarodowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów zainteresowań jak prawo spółek handlowych, ochrona danych osobowych, prawo pracy, umowy w obrocie gospodarczym.

Radca prawny

Filip Kolasiński

Wspólnik kancelarii, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa nieruchomości i obsługi procesu inwestycyjnego, w tym budowlanego oraz prawa spółek handlowych.


Fundament działalności kancelarii stanowi gruntowne wykształcenie poparte ponad dziesięcioletnią praktyką zdobytą zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, jak i w ramach bezpośredniej współpracy z Klientem biznesowym.
Szczególny nacisk kancelaria kładzie na określenie potrzeb współpracujących z nią podmiotów, aby móc zaproponować kompleksową pomoc prawną obejmującą przygotowanie optymalnej koncepcji realizacji potrzeb Klienta oraz jej skrupulatne wdrożenie.
Celem przyświecającym działalności kancelarii jest obsługa biznesu w zakresie szeroko pojętego doradztwa gospodarczego wychodzącego ponad ramy ścisłej pomocy prawnej.
Przyświeca nam idea, by zawsze rozumieć potrzeby naszych Klientów, a drogą ku jej realizacji jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszego zespołu i ustawiczne szkolenie.

Zapraszamy do współpracy,

Filip Kolasiński
Radca Prawny
Ewa Kolasińska
Radca Prawny

Of Counsel

Siłą Kancelarii są ludzie, współpraca z którymi stanowi podstawę świadczenia usług najwyższej jakości, wychodzących naprzeciw potrzebom Klientów.

Kancelaria posiada szeroko rozwiniętą sieć podmiotów współpracujących na terenie całego kraju, co usprawnia jej pracę oraz pozwala świadczyć usługi najwyższej jakości. Równie istotne jest zapewnienie współpracy wykwalifikowanych prawników, jak i specjalistów z innych dziedzin (doradca podatkowy, notariusz, tłumacze przysięgli, pośrednik obrotu nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie itd.)

Dodatkowym atutem Kancelarii jest zapewnienie najwyższego poziomu ochrony przetwarzanych danych oraz dbałość o bezpieczeństwo przekazanych dokumentów, co gwarantuje Klientom pełną dyskrecję i spokój. Powyższy cel zapewniono zarówno dzięki wyposażeniu Kancelarii w stosowne sprzęty i technologię, jak i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Kancelaria dysponuje także wieloma udogodnieniami technicznymi umożliwiając Klientom załatwienie wielu spraw „na odległość”, w tym dzięki odbyciu wieloosobowych telekonferencji bez zakłóceń przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.

Adwokat

Tomasz Święch

Specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze przedsiębiorców i reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

OFERTAKancelarii

Oferta Kancelarii ukierunkowana jest przede wszystkim na kompleksową obsługę przedsiębiorców obejmującą w szczególności:

 • analizę ich sytuacji prawnej
 • doradztwo dotyczące wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej i realizację wybranych rozwiązań
 • prowadzenie obsługi korporacyjnej
 • wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorcy
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami oraz analizę i sporządzanie umów
 • prowadzenie sporów sądowych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa i postępowania administracyjnego
 • sporządzanie opinii prawnych mających na celu udzielenie Klientowi odpowiedzi na pytania prawne
 • doradztwo w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy i bhp oraz sporządzanie dokumentacji wewnątrzzakładowej

W ramach ściślejszej specjalizacji Kancelaria skupia się na szeroko pojętym prawie nieruchomości, przez co należy rozumieć asystę Klienta na wszystkich etapach inwestycji - od wyboru nieruchomości, poprzez uzyskanie stosownych dokumentów i decyzji administracyjnych po realizację inwestycji i jej komercjalizację, tj.:

 • audyt nieruchomości - analiza ksiąg wieczystych, dokumentacji planistycznej, roszczeń reprywatyzacyjnych itp.
 • wsparcie na etapie negocjacji i zakupu działki lub zawarcia umowy o wybudowanie budynku na cudzym gruncie
 • wsparcie w zakresie uporządkowania stanu prawnego nieruchomości, rozszerzenia uprawnień związanych z nieruchomością - np. ustanowienie służebności
 • pomoc w wyborze sposobu finansowania inwestycji oraz zasad rozliczeń z potencjalnym nabywcą lokalu lub budynku
 • wsparcie w procesie zawarcia umowy kredytowej lub innej umowy przygotowującej inwestycję z perspektywy finansowania
 • pomoc prawną przy sporządzaniu i zawieraniu umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości lub jej najmu, umowy rezerwacyjnej, umowy deweloperskiej lub innej umowy zmierzającej do nabycia lub uzyskania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości
 • obsługę szeroko pojętego procesu administracyjnego umożliwiającego rozpoczęcie inwestycji, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji ustalającej warunki zabudowy, uzyskanie pozwolenia na budowę, prowadzenie postępowań wpadkowych (reprezentacja przed organami administracji, gestorami sieci itp.)
 • obsługę stosunków cywilnoprawnych związanych z realizacją inwestycji, w szczególności umów i ich negocjacji, a później realizacji uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji
 • wsparcie przy tzw. komercjalizacji inwestycji - w tym sprzedaży inwestycji, najmu itp., a także w zakresie najmu znacznych powierzchni biurowych

Kancelaria posiada także szerokie doświadczenie z zakresu prawa własności intelektualnej (prawo autorskie, własność przemysłowa), w tym sporządzania umów i innych dokumentów obejmujących:

 • udzielanie licencji uprawniających do korzystania z utworu
 • przenoszenie praw autorskich
 • uzyskiwanie praw ochronnych na znak towarowy

RODO

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie problematyki ochrony danych osobowych oraz sporządzania dokumentacji z tą kwestią związanej.

Gruntowna wiedza z powyższego zakresu oraz znajomość wymogów prawa ustanowionych przez RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r./ oraz towarzyszące akty prawne gwarantuje najwyższy poziom świadczonych przez nas kompleksowych usług w zakresie wdrożenia RODO, do których należą między innymi:

 • audyt RODO - analiza zgodności stosowanych rozwiązań z RODO, audyt RODO identyfikacja potrzeb i celów Klienta, analiza ryzyka, planowanie wprowadzania poszczególnych rozwiązań (koncepcja i metodologia)
 • sporządzenie dokumentacji ochrony danych osobowych - zarówno wewnętrznej, jak i w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych innym podmiotom (umowy)
 • wsparcie procesu powoływania Inspektora Ochrony Danych
 • przygotowanie do certyfikacji

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania wolnej od opłat wstępnej analizy prawnej Państwa sprawy!

Kariera

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do zespołu Kancelarii prześlij swoje CV wraz z listem motywacyjnym poprzez formularz kontaktowy lub drogą pocztową na adres Kancelarii.

KONTAKT

Telefon
+48 533 312 263
Znajdź mnie na FB
Wszystkie pola są wymagane